VIII PRZEGLĄD PIOSENKI PATRIOTYCZNEJ

Tegoroczny VIII Przegląd Pieśni Patriotycznej „Jestem Polakiem” odbywał się w klimacie świętowania przez Polskę 101 rocznicy Odzyskania Niepodległości, jak również w roku 80 –tej rocznicy wybuchu  II wojny światowej. Organizatorami Przeglądu był Warsztat Terapii Zajęciowej w Szumowie, Ochotnicza Straż Pożarna w Srebrnej oraz szumowski GOK.

  Na Przegląd przybyło wielu zaproszonych gości wśród nich:

S. Ewa Wawer – Przełożona Prowincji Siedleckiej Zgromadzenia Sióstr Służek NMPN, P.Edward Lipiński – Zastępca Przewodniczącego Rady Powiatu Zambrowskiego i Prezes BS w Szumowie  , P. Jarosław Cukierman – Wójt  Gminy Szumowo  ,P. Jarosław Kos -Wójt Gminy Zambrów ,P. Hanna Szabłowska –  Wicewójt i  Sekretarz  Gminy Szumowo  , P. Halina  Dmochowska – Skarbnik  Gminy Szumowo ,P. Bożena Żabińska i P. Martyna Mianowska  – Pracownicy  PCPR  w Zambrowie  ,P. Stanisław Rykaczewski – Radny Powiatu Zambrowskiego ,P. Robert Rosiak -Sekretarz  Gminy Andrzejewo ,P. Andrzej Truchel  – Prezes OSP w Srebrnej oraz Przedstawiciele OSP w Srebrnej ,Księża, Dyrektorzy i  Kierownicy Placówek biorących udział w Przeglądzie, Pracownicy GOK i WTZ w Szumowie  oraz mieszkańcy Gminy Szumowo.   

 W przeglądzie  wystąpiło 12 zespołów: Środowiskowy Dom Samopomocy z Zambrowa, Warsztat Terapii Zajęciowej „Caritas” Diecezji Drohiczyńskiej z Bielska Podlaskiego, Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Długoborzu, „Przyjaciele Karmelu” z Warsztatu Terapii Zajęciowej Zgromadzenia Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus w Siemiatyczach, Zespół „Gama” z Warsztatu Terapii Zajęciowej Caritas Archidiecezji Białostockiej w Mońkach, Zespół Szkół Specjalnych w Starym Lubiejewie, Szkoła Podstawowa Nr 46 Specjalna w Białymstoku, Warsztat Terapii Zajęciowej w Białymstoku, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Białymstoku, Dom Pomocy Społecznej w Łomży, Warsztat Terapii Zajęciowej w Nowej Woli oraz Zespół z Warsztatu Terapii Zajęciowej Zgromadzenia Sióstr Służek NMP Niepokalanej w Szumowie.                                                                   

 Występy dostarczyły wszytkom  bardzo  wielu pięknych, patriotycznych przeżyć i wrażeń muzycznych. Uczestnicy i instruktorzy włożyli bardzo dużo wysiłku i starań w przygotowania do Przeglądu.  Wszystkie Zespoły otrzymały dyplomy i nagrody.

Ciesząc się z wolnej Ojczyzny,  chcieliśmy,  poprzez  Przegląd Pieśni Patriotycznej,  wyrazić naszą miłość do Polski oraz wdzięczność tym, którzy o tę wolność walczyli.  Pragniemy także  zachęcić do pielęgnowania pamięci i tożsamości narodowej oraz postaw patriotycznych w codziennym życiu.

Dziękujemy Władzom Powiatu Zambrowskiego, Gminy Szumowo oraz Bankowi Spółdzielczemu w Szumowie  za przekazane na zorganizowanie Przeglądu i zakup nagród środki  finansowe.

Przegląd Pieśni Patriotycznej „Jestem Polakiem” wpisał się już na stałe do naszego kalendarza. Dlatego  zapraszamy wszystkich na kolejny Przegląd w roku przyszłym.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *