Udział w akcji „Z mocą serca”

Solidaryzując się z osobami ze spektrum autyzmu wzięliśmy udział w akcji w ramach Światowego Dnia Wiedzy na temat Autyzmu zorganizowanej przez Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Długoborzu. Każdy z nas ubrał się na niebiesko i ustawiliśmy się w kształcie serca do zdjęcia, które zostało przesłane do organizatorów, a z przesłanych zdjęć zostanie umieszczony kolaż na fanpage Ośrodka. Światowy Dzień Wiedzy na temat Autyzmu to święto obchodzone corocznie 2 kwietnia. Jego celem jest podnoszenie społecznej świadomości na temat zaburzenia uznanego przez ONZ za jeden z najpoważniejszych problemów zdrowotnych świata – obok raka, cukrzycy czy AIDS. Osoby w spektrum autyzmu należą do grup najbardziej narażonych na dyskryminację, przemoc i wykluczenie. Autyzm jest całościowym zaburzeniem rozwoju dziecka o podłożu neurologicznym, który dotyczy tysięcy dzieci w całej Polsce. Osoby z autyzmem mają problemy z mówieniem, postrzeganiem świata, rozumieniem relacji społecznych. Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) autyzm występuje u 1 na 100 dzieci, co oznacza, że w Polsce żyje ich około 400 tysięcy. Światowy Dzień Świadomości Autyzmu, ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ, ma na celu propagowanie wiedzy na temat tego zjawiska.