Wznowienie zajęć

25 maja 2020r. Warsztat Terapii Zajęciowej Zgromadzenia Sióstr Służek NMPN …