Wznowienie zajęć

25 maja 2020r. Warsztat Terapii Zajęciowej Zgromadzenia Sióstr Służek NMPN w Szumowie, po ponad dwumiesięcznej przerwie, wznowił swoją działalność. Sama wiadomość o możliwości powrotu do WTZ wywołała u naszych Podopiecznych ogromną radość. Obecna sytuacja zobligowała nas do zachowania szczególnej ostrożności i organizacji pracy dostosowanej do obowiązujących przepisów i rekomendacji opracowanych przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Przygotowaliśmy i wdrożyliśmy Procedury postępowania w Warsztacie Terapii Zajęciowej Zgromadzenia Sióstr Służek NMPN w Szumowie w celu zapobiegania zakażeniom SARS-CoV-2. Kadra i Uczestnicy z ogromną odpowiedzialnością dostosowali się do nowych warunków zachowując odpowiedni dystans i środki ochrony indywidualnej. Uczestnicy, którym towarzyszą choroby współistniejące, z obawy o własne zdrowie, pozostali jeszcze w domu wykonując zlecone im przez Warsztat zadania, wynikające z Indywidualnego Programu Rehabilitacji i Terapii.
Pierwszemu spotkaniu w WTZ towarzyszyło bardzo dużo radości i wzruszeń, których ze względu na bezpieczeństwo nie można było wyrazić w sposób naturalny. Niektórzy swoje uczucia wyrazili rysunkiem. Wszyscy Uczestnicy z wielkim zaangażowaniem i odpowiedzialnością przystąpili do pracy.