Kulig

Zanim roztopił się śnieg skorzystaliśmy z uroków zimy.