Zamówienia publiczne

Zapytanie o cenę i wybór oferty na zorganizowanie 11- dniowej zagranicznej wycieczki autokarowej do Paryża, Lourdes, La Salet, Barcelony dla uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej Zgromadzenia Sióstr Służek NMPN w Szumowie.

Przetarg nieograniczony na zakup autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych będących podopiecznymi Warsztatu Terapii Zajęciowej Zgromadzenia Sióstr Służek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanej w Szumowie.

1.       Ogłoszenie

2.       Specyfikacja

3.       Załączniki od 1 do 7.

Wyjaśnienie oraz zmiana SIWZ

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty