O nas

   Warsztat Terapii Zajęciowej Zgromadzenia Sióstr Służek NMPN funkcjonuje od grudnia 2006r. Prowadzi działalność w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej, przygotowując osoby niepełnosprawne do aktywnego włączenia ich w życie społeczne oraz do podjęcia pracy zawodowej, odpowiadającej ich psychofizycznym możliwościom.

Uczy umiejętności przydatnych w samodzielnym egzystowaniu. Obejmuje rehabilitacją 40 osób, ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności.
Zajęcia w Warsztacie odbywają się od poniedziałku do piątku w systemie następujących pracowni: gospodarstwa domowego, artystycznej, krawiecko-hafciarskiej, multimedialnej, poligraficzno– reklamowej, rękodzieła artystycznego, stolarsko– technicznej i ogrodniczo– bukieciarskiej.
Placówka zapewnia uczestnikom także kinezyterapię i wsparcie psychologiczne.

Placówka podejmuje działania na rzecz rehabilitacji społecznej, biorąc udział   w wydarzeniach i imprezach kulturalnych, które mają miejsce w miejscowości i gminie Szumowo, powiecie zambrowskim, a także województwie podlaskim. Organizuje wycieczki turystyczno- krajoznawcze, spotkania integracyjne, konkursy, zabawy, dyskoteki.
W Warsztacie działa grupa teatralno- muzyczna „Zefirek”.

Uczestnicy wraz z opiekunami goszczą u siebie osoby niepełnosprawne z innych placówek, wyjeżdżają na przeglądy teatralne i muzyczne organizowane przez inne ośrodki.
Kontakt ze środowiskiem lokalnym sprzyja integracji, rozwija potrzebę kontaktów społecznych oraz pozwala dostrzec osoby niepełnosprawne jako ludzi wartościowych, wnoszących do społeczeństwa ogromne bogactwo „swojego świata”: ciepło, wrażliwość, szczerość, życzliwość, prostolinijność. Nasi podopieczni cieszą się z uczęszczania na zajęcia.
Tutaj, dzięki pomocy i wsparciu wykwalifikowanej kadry pracowniczej, realizują swoje pragnienia, poznają predyspozycje, rozwijają zainteresowania i umiejętności, kształtują charaktery, spotykają się z akceptacją i zrozumieniem oraz uczą się spędzania czasu w sposób kreatywny.
Podejmowane przez nas inicjatywy spotykają się ze zrozumieniem i aprobatą Władz Starostwa Powiatowego w Zambrowie, Gminy Szumowo, Samorządów Lokalnych, z których pochodzą uczestnicy Warsztatu, jak również firm oraz osób prywatnych, którym sprawa ludzi niepełnosprawnych nie jest obojętna.

Niech dokonywane dobro i wdzięczność drugiego człowieka zachęca nas do podejmowania nowych wyzwań i radosnej służby ludziom.

Nr konta dla pragnących przekazać darowiznę na nasz Warsztat:
Bank Spółdzielczy w Szumowie 36 8770 0004 0003 4122 2000 0020

 

 Prezentowane w Galerii prace można zakupić w siedzibie Warsztatu. Dochód ze sprzedaży produktów i usług wykonanych przez Uczestników Warsztatu w ramach realizowanego programu terapii przeznacza się, w porozumieniu z naszymi Uczestnikami, na pokrycie wydatków związanych z integracją społeczną uczestników.
/Z Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2004 r. w sprawie warsztatów terapii zajęciowej
§ 10. 2 ( Dz.U.04.63.587 )/