Udział w akcji „Z mocą serca”

Solidaryzując się z osobami ze spektrum autyzmu wzięliśmy udział w akcji w ramach Światowego Dnia Wiedzy na temat Autyzmu zorganizowanej przez Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Długoborzu. Każdy z nas ubrał się na niebiesko i ustawiliśmy się w kształcie serca do zdjęcia, które zostało przesłane do organizatorów, a z przesłanych zdjęć zostanie umieszczony kolaż na fanpage Ośrodka. Światowy Dzień Wiedzy na temat Autyzmu to święto obchodzone corocznie 2 kwietnia. Jego celem jest podnoszenie społecznej świadomości na temat zaburzenia uznanego przez ONZ za jeden z najpoważniejszych problemów zdrowotnych świata – obok raka, cukrzycy czy AIDS. Osoby w spektrum autyzmu należą do grup najbardziej narażonych na dyskryminację, przemoc i wykluczenie. Autyzm jest całościowym zaburzeniem rozwoju dziecka o podłożu neurologicznym, który dotyczy tysięcy dzieci w całej Polsce. Osoby z autyzmem mają problemy z mówieniem, postrzeganiem świata, rozumieniem relacji społecznych. Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) autyzm występuje u 1 na 100 dzieci, co oznacza, że w Polsce żyje ich około 400 tysięcy. Światowy Dzień Świadomości Autyzmu, ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ, ma na celu propagowanie wiedzy na temat tego zjawiska.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *