Uroczystość przekazania i poświęcenia autobusu dla naszego Warsztatu

W dniu 6 listopada 2019r. odbyło się oficjalne przekazanie i poświęcenie nowego autobusu dla naszego Warsztatu .

Nowy autobus marki CMS Auto /Mercedes- Benz Sprinter 519 CDI wyposażony jest    w 21 miejsc ( kierowca + 20 pasażerów) i przystosowany  do przewozu 2 osób   na wózkach inwalidzkich.

 Zakup autobusu dokonał się dzięki przychylności i pomocy Podlaskiego Oddziału PFRON, który w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III”    na zakup pojazdu przekazał środki finansowe w wysokości 250 000 zł, jak również lokalnych samorządów: Powiatu Zambrowskiego, Miasta Zambrów, Gminy Szumowo i Gminy Zambrów, które na ten cel przekazały środki finansowe w łącznej wysokości 67 217 zł. (  Powiat  Zambrowski przekazał na ten cel 22 217 zł. Miasto Zambrów,           Gmina Szumowo i Gmina Zambrów przekazały po 15 000 zł). 

     Całkowity koszt zakupu autobusu wyniósł 317 217 zł.  Zakup powyższego pojazdu dokonał się w wyniku rozstrzygnięcia zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, a jego Wykonawcą była  firma „CMS Auto” Sp. z o.o.  z Sulejówka. Zakupiony pojazd umożliwi sprawny dowóz uczestników na zajęcia terapeutyczne w Warsztacie, jak również odwożenie uczestników po zakończonych zajęciach.

W Uroczystości udział wzięli: Ksiądz  Sławomir  Grodecki – proboszcz parafii Szumowo, Ksiądz Marek Ulatowski – wikariusz parafii Szumowo ,Siostra Ewa Wawer – Przełożona Prowincji Siedleckiej Zgromadzenia Sióstr Służek NMPN  ,Pani Grażyna Bogdańska – Dyrektor Podlaskiego Oddziału PFRON   w Białymstoku  Pani Elżbieta Pomian – Pracownik Podlaskiego Oddziału PFRON , Pan Jacek  Murawski – Wicestarosta Powiatu Zambrowskiego, Pan Kazimierz Dąbrowski –  Burmistrz Miasta Zambrów Pan Jarosław Kos – Wójt  Gminy Zambrów ,Pan Jarosław Cukierman – Wójt Gminy Szumowo  ,Pani Hanna Szabłowska-  Zastępca Wójta  i Sekretarz   Gminy Szumowo    ,Pani Halina  Dmochowska – Skarbnik  Gminy Szumowo Pani Jadwiga  Krajewska –   Kierownik     PCPR w Zambrowie , Pani  Bożena Żabińska – Pracownik  PCPR w Zambrowie     Pani  Magdalena Michalska – Pracownik Urzędu Gminy Szumowo  . Uczestnicy i   Pracownicy naszego Warsztatu.

Aktu poświęcenia dokonał Ks. Sławomir  Grodecki – proboszcz parafii Szumowo. Słowa podziękowania za dofinansowanie i przekazanie autobusu dla potrzeb placówki przekazała kierownik Warsztatu  – s. Agata Falkowska „Czujemy się dzisiaj bardzo obdarowani. Cieszymy się i dziękujemy, że wśród wielu podejmowanych przez Państwa  zadań, przedsięwzięć, inwestycji zawsze liczy się Człowiek, a w sposób szczególny ten potrzebujący wyjątkowej troski,  wsparcia i pomocy.   Święty Jan Paweł II powiedział, że „Człowieka trzeba mierzyć miarą „serca”. Państwa zrozumienie, wrażliwość na potrzeby innych,  a za tym idące konkretne decyzje  i  pomoc są wyrazem wielkości,  otwartości    i  dobroci  Państwa  serc”.  W geście wdzięczności uczestnicy WTZ wystąpili z wiązanka pieśni patriotycznych,  przedstawili spektakl pt. „ Samotny bo niekochany” oraz wręczyli  wykonane przez siebie  drobne upominki.

        W przemówieniach Goście podkreślili ogromną rolę i znaczenie jakie pełni Warsztat Terapii Zajęciowej w Szumowie  w procesie rehabilitacji i integracji społecznej osób niepełnosprawnych.  Wyrazem uznania był przekazany przez Wójta Gminy Szumowo Pana Jarosława Cukiermana „Bon podarunkowy o wartości 1000 zł na doposażenie zakupionego samochodu”. Uroczystość zakończyła się wspólnym posiłkiem przygotowanym przez pracowników i uczestników Warsztatu. 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *