Projekt grantowy

Projekt grantowy
 „Bezpieczne WTZ i rehabilitacja społeczno-zawodowa
osób z niepełnosprawnościami

Zgromadzenie Sióstr Służek NMPN Prowincja Siedlecka realizuje, zawartą w dniu 19.10.2020r. z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,      Umowę o powierzenie grantu w ramach projektu grantowego  „Bezpieczne WTZ i rehabilitacja społeczno-zawodowa osób z niepełnosprawnościami”. Grant przeznaczony jest na pokrycie kosztów zakupu środków ochrony osobistej       dla pracowników zaangażowanych w bezpośrednią pracę z osobami        z niepełnosprawnościami oraz środków dezynfekcyjnych i wyposażenia potrzebnego do ich stosowania dla Warsztatu Terapii Zajęciowej Zgromadzenia Sióstr Służek NMPN     w Szumowie. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach POWER Działanie 2.8. Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym. Zgodnie z Umową Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazał  na  ten cel środki finansowe  w wysokości 9 072,00 zł. Otrzymane pieniądze  przeznaczono na zakup środków ochrony osobistej (przyłbice, rękawiczki),  środków dezynfekcyjnych i wyposażenia potrzebnego do ich stosowania    (dozowniki  bezdotykowe do płynu dezynfekcyjnego, ozonatory powietrza).                   

Zgromadzenie Sióstr Służek NMPN, pracownicy i uczestnicy  Warsztatu Terapii Zajęciowej w Szumowie bardzo dziękują za udzielone wsparcie. Przyczyni się ono do zapewnienia ochrony zdrowia i życia uczestników i pracowników zaangażowanych      w bezpośrednią pracę z osobami z niepełnosprawnościami w związku z zagrożeniem COVID-19.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *