Poświęcenie nowego mikrobusa.

Warsztat Terapii Zajęciowej Zgromadzenia Sióstr Służek NMPN w Szumowie w dniu 25 listopada 2020r. otrzymał nowy mikrobus do przewozu osób niepełnosprawnych-uczestników Warsztatu. Zakupiony samochód to 9-cio miejscowy Opel Zafira Life. Zakup dokonał się dzięki przychylności i pomocy: Podlaskiego Oddziału PFRON, który w ramach „Programu wyrównania różnic między regionami III” w obszarze D przekazał środki finansowe w wysokości 80 000 zł, Gminy Szumowo, która na ten cel przekazała 10 000 zł oraz Zgromadzenia Sióstr Służek NMPN Prowincja Siedlecka, które przekazało 49 974,00 zł. Całkowity koszt zakupu mikrobusu wyniósł 139 974,00 zł. Zakup powyższego pojazdu dokonał się w wyniku rozstrzygnięcia zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania ofertowego, a jego wykonawcą była firma Dixi-Car Spółka Akcyjna z Raszyna.
Zakupiony pojazd umożliwi sprawny dowóz uczestników na spotkania okolicznościowe typu: przeglądy, występy teatralno–muzyczne, kiermasze i inne wyjazdy okolicznościowe, jak również na zajęcia terapeutyczne w Warsztacie. Posiadanie przez Warsztat własnego pojazdu pozytywnie wpływa na prowadzoną w ośrodku rehabilitację zawodową i społeczną, umożliwiając jednocześnie osobom niepełnosprawnym integrację ze środowiskiem lokalnym oraz udział w życiu kulturalnym i społecznym.
Bardzo dziękujmy Pani Grażynie Bogdańskiej Dyrektor Podlaskiego Oddziału PFRON, Panu Jarosławowi Cukiermanowi Wójtowi Gminy Szumowo, Siostrze Ewie Wawer Przełożonej Prowincji Siedleckiej Zgromadzenia Sióstr Służek NMPN za zrozumienie i udzielone wsparcie finansowe. Panu Stanisławowi Ożlańskiemu Staroście Powiatu Zambrowskiego, Pani Kierownik PCPR Jadwidze Krajewskiej, Pani Elżbiecie Prokop i Pani Bożenie Żabińskiej za pomoc w zrealizowaniu powyższego Projektu. Pani Magdalenie Michalskiej dziękujemy za pomoc w przygotowaniu i przeprowadzeniu Zamówienia. Księdzu Markowi Ulatowskiemu dziękujemy za modlitwę i poświęcenie pojazdu.
Cieszymy się i dziękujemy, że wśród wielu podejmowanych przez PFRON, Samorządy i Zgromadzenie Sióstr Służek NMPN zadań i przedsięwzięć zawsze liczy się Człowiek, a w sposób szczególny ten potrzebujący wyjątkowej troski, wsparcia i pomocy.
Święty Jan Paweł II powiedział: „Racją bytu wszelkiej polityki jest służba człowiekowi”. (Przemówienie, ONZ, 1979 r.). Wszystkim, czyniącym i świadczącym pomoc i dobro, życzymy radości i satysfakcji z pracy w służbie człowiekowi. Podejmowanym działaniom niech towarzyszy ludzka wdzięczność i Boże błogosławieństwo.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *